top of page

กิจกรรมรณรงค์บุคลากร “สวมใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต " ประจำเดือน มกราคม 2567

วันนี้ (26 ม.ค.2567) เวลา 12.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สวมใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต” ร่วมกินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์แรกของเดือน เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละกลุ่มฝ่าย / แลกเปลี่ยน พูดคุย ความคิดเห็น สร้างสรรค์ สร้างสุขในที่ทำงาน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page