top of page

กิจกรรม กายภาพบำบัดฟื้นฟูสภาพความพิการ

วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางพันทิภา ปั้นทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 นำพาผู้รับบริการฝึกอาชีพ ฝึกกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพความพิการ จำนวน 2 คน เพื่อฝึกให้คนพิการได้ออกกำลังกายและทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง แนะนำหลักการกายภาพบำบัดอย่างง่ายให้กับคนพิการได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ณ อาคารพยาบาล ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page