top of page

กิจกรรม "จริยะธรรมนำชีวิต" เนื่องในวันมาฆบูชา

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณวัดดอนพยุงธรรวนารามตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่โดยนางสาวสิทธิพร จำปาศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเข้าร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาประจำปี 2566 ซึ่งมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบร่มเย็นรับฟังประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาและทำกิจกรรมมาเป็นประโยชน์เช่นกวดลานวัดร้างห้องน้ำร่วมถวายชุดสังฆทานและปัจจัยเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมจริยะธรรมนำชีวิตของกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page