top of page

กิจกรรม ปรับสภาพพื้นดินสำหรับแปลงเกษตรอินทรีย์

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวีระชัย จันทร์สุตะ พนักงานธุรการ ส.๓ นำพาผู้รับบริการฝึกอาชีพ ปรับสภาพพื้นดิน เพื่อเตรียมขยายพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน ณ ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page