top of page

กิจกรรม สุขภาพดีต้องเริ่มที่ทำงาน “ส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพ”

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่คนพิการ ตามมาตรา ร่วมกิจกรรม สุขภาพดีต้องเริ่มที่ทำงาน “ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน” “พนักงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35 ”เข้าร่วมตรวจสุขภาพเพื่อให้รู้ทันโรคและป้องกันได้ทันท่วงที ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเข้าตรวจตามสิทธิ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page