top of page

กิจกรรม เก็บผลผลิตทางการเกษตร ดอกอัญชัน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษรปลอดสาร

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนภาพร แก้วกอ พนักงานพิมพ์ชั้น 3 นำพาผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอ เก็บผลผลิตดอกอัญชันสด เพื่อเตรียมส่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกสรปลอดสารพิษ “ชาอัญชัน” และดอกอัญชันอบแห้ง ณ แปลงเกษตรปลอดสารบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานีดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page