top of page

กิจกรรม โครงการ ขยะคัดแยก....แลกยิ้ม @ ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (31 ม.ค.2567) เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการฝึกอาชีพ จัดกิจกรรมโครงการ “ขยะคัดแยก....แลกยิ้ม”@บ้านศรีวนาไล มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ ต่อยอดในชุมชน สังคม สนับสนุนการจัดเก็บขยะให้เป็นระบบ ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการภายในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

***************

🔊📢 ติดตามข่าวสาร เรื่องราวดี ๆ ที่นี่บ้านศรีวนาไล ได้ที่

เว็บไซต์ : www.bansriwanalaiubon.com

Line ID : Sriwalaidep

Facebook Fanpage : http://www.bansriwanalai.com

 (Bansriwanalai

channel)

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page