top of page

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งความสุขผ่านเกมส์ปิงโก แจกลูกโป่งหรรษา และแจกป๊อบคอร์น


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งความสุขผ่านเกมส์ ต่าง ๆ ได้แก่ เกมส์ปิงโก ระบายสี แจกลูกโป่งหรรษา ป๊อบคอร์น และแจกตุ๊กตาปันสุข ให้กับน้อง ๆ ด้วยการมอบทั้งความสุข สนุกสนาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูงดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page