top of page

บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ คนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวาระ พก. เข้ารับตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวาระ พก. เข้ารับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน  ในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ และร่วมยืนร้องเพลง สดุดีจอมราชา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม.และนายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้บริหารในสังกัด เข้ารับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page