top of page

ผู้รับบริการฝึกอาชีพ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู

วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสุชานันทร์ มั่นวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ และนางรุ่งจิตร พิมพบุตร หัวหน้างานฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน จัดกิจกรรมเตรียมสถานที่จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการย่อย ปัจฉิมนิเทศ พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศของผู้รับบริการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารศาลาธรรมเพื่อคนพิการ ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page