top of page

ฝึกอาชีพแผนกเกษตร นำก้อนเห็ดเข้าโรงเรือนที่ 3 พร้อมสาธิตการเปิดดอกเห็ดและเทคนิคการดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะเพื่อคนพิการ

 วันนี้ (11 ม.ค. 67)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ เหมือนตา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  ฝึกอาชีพเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน และนำก้อนเห็ดเข้าสู่โรงเรือนที่ 3 พร้อมทั้ง  สาธิตการเปิดดอกเห็ดและเทคนิคการดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะเพื่อคนพิการ ณ อาคารโรงเพาะเห็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page