top of page

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับคนพิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566

           วันนี้ (18 ม.ค.67) เวลา 13.30 น. นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานมอบใบประกาศนีบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ประจำปี 2566  โดยมีผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในงานมอบใบประกาศนีบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ประจำปี 2566 จำนวน 10 คน  พร้อมทั้ง  กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับผู้รับบริการฝึกอาชีพที่สำเร็จการฝึกอาชีพและมีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำเสนอคนพิการที่ฝึกอาชีพและมีงานทำ (งานปัญญาประดิษฐ์ AI) ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานและฝึกอาชีพได้ ทำให้ผู้รับบริการมีรายได้จุนเจือครอบครัวระหว่างฝึกอาชีพอีกด้วย 

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page