top of page

ร่วมต้อนรับ "นายอนันต์ ดนตรี" ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

วันนี้ (15.00 น.)ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าตรวจราชการ พร้อมทั้ง เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และชมการแสดงบูธผลงานผลิตภัณฑ์คนพิการ รับชมการแสดงรำคีตะมวยไทย เยี่ยมชมการทำ Animation ของแผนกคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมงานประดิษฐ์ เยี่ยมชมการทำยาดมสมุนไพร และ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ พร้อมทั้ง พูดคุยเพื่อมอบขวัญกำลังใจให้คนพิการมีแรงผลักดัน พร้อมฝึกอาชีพและพัฒนาตนเอง ณ อาคารศาลาธรรมเพื่อคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีภาคีเครือข่าย Onehome นำโดย นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าหน่วยงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคคีเครือข่าย ตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page