top of page

ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจ การใช้สิทธิการจ้างงาน


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสมรัก มหัทธนะ เจ้าหน้าที่ประสานการจ้างงานคนพิการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจการใช้สิทธิการจ้างงานตามมาตรา 35 ในพื้นที่ จำนวน 15 อัตรา อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตระการพืชผล และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page