top of page

กิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ)

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page