top of page

ศพอ. บ้านศรีวนาไลอุบลราชธานี ทำการซักซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

ศพอ. บ้านศรีวนาไลอุบลราชธานี ทำการซักซ้อมดับเพลิงขั้นต้น แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการสวนพัฒนา ศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมแผนการป้องกันและละงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลนครอุบลราชธานี บรรยากาศเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การนะครับอัคคีภัยเบื้องต้นเว้นวรรคอีกทั้งซ้อมจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนจริง ได้แก่สาธิตการใช้ถังดับเพลิงเคมีฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติแผนประเชิญเหตุได้อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารศาลาธรรม เพื่อคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page