top of page

ศพอ.บ้านศรีวนาไล เข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปปลอดสารพิษ ในงาน “มหกรรม พม. จัดใหญ่งาน Market


วันนี้ (11 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าปลอดสาร ในงาน “มหกรรม พม. จัดใหญ่งาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” มุ่งเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” และ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. สมาคมองค์กรคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

#พม. #จัดใหญ่งาน #Market #Fair #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #พก #พลังคนพิการ #คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower #พมจัดใหญ่งานMarketFair

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page