top of page

“ตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย”

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคชพล เชื้อหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการ นำสินค้าการเกษตรปลอดสาร จำหน่ายบริเวณหน้าหน่วยงาน อาทิ เห็ดนางฟ้าภูฐาน ผักกวางตุ้ง มะนาว ดอกอัญชันสด จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกสร บริเวณหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page