top of page

เข้าร่วมรับฟังงานแถลงข่าวเปิดศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ทั่วประเทศ

  วันนี้ (8 ม.ค.67) เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางรมย์ชลี กิตติวงศ์วิศาล หัวหน้างานธุรการ พร้อมด้วยคณะ   เข้าร่วมรับฟังงานแถลงข่าวเปิดศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ทั่วประเทศ               ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน แถลงข่าวเปิดศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ทั่วประเทศ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Hotline พม. 1300ซึ่งเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุและบริการความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและปล่อยขบวนรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ศรส. ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  และนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.  นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. นายพิสิฐ            พูลพิพัฒน์  รองอธิบดี พก. เข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง  ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานภายในใต้สังกัดเข้าร่วมรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page