top of page

เข้าร่วมรับฟังแถลงนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "พม. พอใจ"

วันนี้ (19 ก.ย.66) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ บุญเจือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังแถลงนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม." โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง พม. นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. รับชมถ่ายทอดสด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page