top of page

เจ้าหน้าที่ ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฯ

        วันนี้ (12 ม.ค. 67) ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ เหมือนตา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และ นางรมย์ชลี กิตติวงศ์วิศาล หัวหน้างานธุรการ เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ พระราชทานเหรียญที่ระลึก รูปใบโพธิ์  เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9  ณ  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page