top of page

เจ้าหน้าที่ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ร่วมฟ้อนรำวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบรอบ "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง

วันนี้ เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมฟ้อนรำวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี

ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคนอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมขบวนฟ้อนรำฯ

1.นางสาวสิทธิพร จำปาสี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2.นางพันทิภาปั้นทอง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

3.นางสาวปัชนีย์ศิริสวัสดิ์

พนักงานการเงินและบัญชี


ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page