top of page

เจ้าหน้าที่ ศพอ.บ้านศรีวนาไล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้านโยบายพร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน : Next Step Together

วันนี้ (11 ม.ค. 67) เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้านโยบายพร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน : Next Step together โดยได้รับเกียรติจาก นายกันตพงศ์  รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีปิดฯ สำหรับวันนี้มีกิจกรรม การเพิ่มพลังในการทำงานของบุคลากร ภายใต้หัวข้อการบรรยาย “GrowthMindsetเพื่อชีวิตและการทำงาน”  โดย อาจารย์ธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์ วิทยาภาคเอกชน จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบแนวทางพร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ภายใต้ "พม. 1 เดียว"  ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรีดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page