top of page

แผนกเกษตรผสมผสาน จัดกิจกรรมสอนการเปิดดอกเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการวางก้อนเห็ดแบบแขวน โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ จำนวน 1,000 ก้อน

วันนี้ (12 ม.ค. 67) ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ เหมือนตา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และ นายฐิติพัฒน์ มีเสถียร ครูฝึกแผนกเกษตรผสมผสาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เข้าสู่ระบบโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะเพื่อคนพิการ (โรงเรือนแบบแขวน)จำนวน 1,000 ก้อน และสอนเทคนิคการดูแล การใช้ระบบรดน้ำผ่านมือถือ ข้อเปรียบเทียบการดูแลโรงเรือนเพาะเห็ดของระบบเรือน โรงเพาะเห็ดที่ 1 และโรงเรือนเพาะเห็ดที่ 3 ณ ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page