top of page

โครงการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์บรูณาการ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี

  วันนี้ (8 ม.ค. 67) กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ นำโดย นายคชพล เชื้อหาญ เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ คนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ นำพาผู้รับบริการฝึกอาชีพ  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ในระหว่างวันที่  8-12 มกราคม 2567  โดยมี นางสาวพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ซึ่งมี นายภุชงค์ พรหมลาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ มีความรู้ มีทักษะมือในการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนในการจำหน่ายสินค้า และช่องทางการจำหน่ายสินค้าในโลกออนไลน์เป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  มีผู้รับบริการเข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี 

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page