top of page

อาชีวบำบัดพัฒนา ฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ และ เก็บผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดเพื่อการจำหน่าย)

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนภาพร แก้วกอ พนักงานพิมพ์ชั้น 3 นำพาผู้รับบริการกลุ่มเกรดเอ เก็บดอกไม้ผลผลิตภายในแปลงเกษตร สำหรับเตรียมร้อยพวงมาลัยถวายพระและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในหน่วยงาน ณ อาคารเสริมทักษะ บ้านศรีวนาไล
 

กิจกรรม เก็บผลผลิตทางการเกษตร (เห็ดเพื่อการจำหน่าย)วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ สาจันทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการ นำพาผู้รับบริการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เห็ดนางฟ้าภูฐาน เพื่อเตรียมนำส่งจำหน่าย ณ อาคารทักษะอาชีพ ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page